Marketing (Bemarking) 1st Semester

Unformatted text preview:

BEMARKING (MARKETING) BCom Ondernemingsbestuur Graad 2de Jaar, 1ste Semester Universiteit Afrikaans (Language) HOOFSTUK 1: Wat is bemarking? Bemarking is die aktiwiteit, stel instellings en prosesse vir die skep, kommunikeer, lewer en uitruil van aanbiedinge wat waarde het vir verbruikers, kliënte, vennote en die samelewing. Bemarking beteken om die behoeftes van die kliënt te antisipeer en bevredig deur middel van wedersyds voordelige uitruilprosesse en dit winsgewend en meer effektief te doen as mededingers deur middel van doeltreffende bestuursprosesse. Dit is ‘n filosofie, ‘n houding, perspektief en ‘n bestuursoriëntasie wat die verbruikerstevredenheid benadruk. Verbruikertevredenheid – diskonfirmasie paradigma: Wanneer verbruikerstevredenheid gemaksimeer word, is die doel om te weet hoe goed die organisasie die verbruiker se behoeftes bevredig. Verbruikerstevredenheid is die gevoel dat ‘n produk die verbruiker se verwagtinge bevredig of oortref het en kan aan die hand van die diskonfirmasie paradigma verduidelik word. Die diskonfirmasie paradigma dui aan dat beide die bevrediging en oortref van verbruikers se verwagting lei tot verbruikerstevredenheid. As prestasie (soos produk prestasie of werknemer prestasie) nie aan verbruikers se verwagtinge voldoen nie, lei dit tot verbruikersontevredenheid. Verbruikerstevredenheid: verbruiker se reaksie (oordeel) teenoor ‘n produk of diens in terme van die mate waartoe die verbruik die verbruiker se verwagtinge bevredig.Voordele van verbruikerstevredenheid en lojaliteit ten opsigte van gunstige ekonomiese uitkomstes: 1. Laer verkrygingskoste: Koste om nuwe verbruikers te werf; koste van advertensie, verkoopsagent oproepe, promosie uitgawes. Met lojale verbruikersbasis is kostes minder omdat hul minder nuwe verbruikers moet werf om winsgewendheid te behou. 2. Basis wins: Alle verbruikers koop een of ander produk of diens en betaal ‘n hoër prys as die organisasie se prys. Wins op basiese verkope (nie deur tyd, lojaliteit, doeltreffendheid geaffekteer) is die basis wins. Hoe langer ‘n organisasie ‘n verbruiker lojaal hou, hoe langer verdien dit hierdie basis wins. 3. Groei van inkomste: Verbruikers se besteding neem oor tyd toe soos hul agterkom wat die besigheid nog lewer. Per verbruiker groei inkomste as besighede hul lojale verbruikers kan behou. 4. Koste besparings: Soos onderneming hul verbruikers leer ken, leer beide hoe om meer doeltreffend te wees. Oor tyd, skep samewerkende leer tussen verbruiker en maatskappy > produktiwiteit voordele wat direk uitloop op laer kostes 5. Verwysings: Tevrede verbruikers is geneig om die organisasie vir ander aan te beveel – “word by mouth” – meer kredietwaardige bron van inligting as advertensies 6. Prys premie: Lojale verbruikers wat voel dat hul beter waarde kry is minder prys-sensitief as normale verbruikers – lojale verbruikers sal nie sommer op mededinger se laer prys reageer nie. Sal bereid wees om prys premie te betaal as gevolg van die waarde wat hul kry. Konsep van ruil: Vir RUIL om plaas te vind moet elke party iets hê wat die ander party wil hê. 'n Koper gee iets van waarde (gewoonlik geld) vir 'n verkoper teen 'n prys om weer iets te ontvang wat hy verkies (gewoonlik 'n produk of 'n diens). 5 Kondisies van Ruil: 1. Ten minste 2 partye (koper en verkoper) 2. Het iets van waarde 3. In staat om te kommunikeer en te lewer 4. Vry om te aanvaar of verwerp 5. Wil met die ander party besigheid doen Daar moet eers aan sekere voorvereistes voldoen word. Ruil vind plaas binne ‘n mark, wat bestaan uit mense en organisasies met behoeftes en begeertes, wat die middel het om vir ʼn produk te betaal en die bereidwilligheid het om te koop.Ses filosofieë oor bemarkingsbestuur: Daar is oorspronklik ses filosofieë wat die ontstaan van bemarking verduidelik naamlik: Produksie, Produk, Verkope, Verbruikers (ook bekend as die bemarkingskonsep), Samelewings en Verhouding. Die digitale oriëntasie word gesien as 'n sewende filosofie wat bemarking kom verander het. 1. Produksie-oriëntasie: Hierdie oriëntering fokus op die interne produksie- of vervaardigingsvermoë van 'n firma eerder as op die begeertes en behoeftes van die verbruiker. ‘n Produksie-oriëntasie beteken dat die bestuur sy interne hulpbronne eers beoordeel in die formulering van sy bemarkingstrategie. 2. Produkgerigtheid: Hierdie oriëntasie fokus op die produk en eienskappe van die produk .Oorweeg nie wat verbruikers en die samelewing wil hê nie – dink dit wat hulle bied is al waarvoor verbruikers soek. Gee nie aandag aan mededingers. Verbruikers koop produkte wat hul behoeftes sal bevredig. 3. Verkoopsoriëntasie: Fokus op verkoop en nie bevrediging van behoeftes nie. Hierdie oriëntasie veronderstel dat kopers weerstand bied teen die koop van items wat nie noodsaaklik is nie, en dat kopers meer van enige item sal koop as aggressiewe verkooptegnieke gebruik word. Hoë verkoopsvolume > hoë wins. Vir hierdie oriëntasie se organisasies is bemarking die verkoop van goedere en invorder van geld. 4. Verbruikersgerigtheid: Verbruiker is die middelpunt in bevrediging van verbruikers se behoeftes en begeertes. Basis van oriëntasie: identifiseer, verstaan en bevredig behoeftes van verbruikers. Oriëntasie is gebaseer op bemarkingskonsep: verbruiker tevredenheid, al besigheid se aktiwiteite integreer om behoeftes te bevredig, besef van langtermyndoelwitte. 5. Samelewingsbemarkingsgerigtheid: Kyk na samelewing en behoeftes van samelewing. Hierdie oriëntasie verfyn die bemarkingsgerigtheid deur te verklaar dat die sosiale en ekonomiese regverdiging vir die bestaan van 'n firma die bevrediging van die behoeftes en begeertes van die verbruiker is, terwyl dit aan die onderneming se doelstellings voldoen, sowel as om die individue en die samelewing se beste belange op lang termyn te bewaar en iets terug te gee. (Seker maak natuurlike omgewing word beskerm – groen bemarking). 6. Verhoudingsbemarkingsgerigtheid: Hierdie filosofie beklemtoon die skepping van langtermynverhoudings (vennootskappe) met kliënte. Firmas bou verhoudings met kliënte deur waarde aan te bied en om op 'n konsekwente basis klantetevredenheid te bied. (een-tot-een verhouding). Hierdie organisasies trek voordeel uit herhalende verkope (lojaliteit) en verwysings. Wat is mededingende voordeel? Voordeel wat ons het bo mededingers/ Iets wat ‘n organisasie of produk het wat mededingendeondernemings of produkte nie het nie USP (unique selling


View Full Document

Marketing (Bemarking) 1st Semester

Download Marketing (Bemarking) 1st Semester
Our administrator received your request to download this document. We will send you the file to your email shortly.
Loading Unlocking...
Login

Join to view Marketing (Bemarking) 1st Semester and access 3M+ class-specific study document.

or
We will never post anything without your permission.
Don't have an account?
Sign Up

Join to view Marketing (Bemarking) 1st Semester 2 2 and access 3M+ class-specific study document.

or

By creating an account you agree to our Privacy Policy and Terms Of Use

Already a member?