Marketing (Bemarking) 1st Semester

Unformatted text preview:

BEMARKING MARKETING BCom Ondernemingsbestuur Graad 2de Jaar 1ste Semester Universiteit Afrikaans Language HOOFSTUK 1 Wat is bemarking Bemarking is die aktiwiteit stel instellings en prosesse vir die skep kommunikeer lewer en uitruil van aanbiedinge wat waarde het vir verbruikers kli nte vennote en die samelewing Bemarking beteken om die behoeftes van die kli nt te antisipeer en bevredig deur middel van wedersyds voordelige uitruilprosesse en dit winsgewend en meer effektief te doen as mededingers deur middel van doeltreffende bestuursprosesse Dit is n filosofie n houding perspektief en n bestuursori ntasie wat die verbruikerstevredenheid benadruk Verbruikertevredenheid diskonfirmasie paradigma Wanneer verbruikerstevredenheid gemaksimeer word is die doel om te weet hoe goed die organisasie die verbruiker se behoeftes bevredig Verbruikerstevredenheid is die gevoel dat n produk die verbruiker se verwagtinge bevredig of oortref het en kan aan die hand van die diskonfirmasie paradigma verduidelik word Die diskonfirmasie paradigma dui aan dat beide die bevrediging en oortref van verbruikers se verwagting lei tot verbruikerstevredenheid As prestasie soos produk prestasie of werknemer prestasie nie aan verbruikers se verwagtinge voldoen nie lei dit tot verbruikersontevredenheid Verbruikerstevredenheid verbruiker se reaksie oordeel teenoor n produk of diens in terme van die mate waartoe die verbruik die verbruiker se verwagtinge bevredig Voordele van verbruikerstevredenheid en lojaliteit ten opsigte van gunstige ekonomiese uitkomstes 1 Laer verkrygingskoste Koste om nuwe verbruikers te werf koste van advertensie verkoopsagent oproepe promosie uitgawes Met lojale verbruikersbasis is kostes minder omdat hul minder nuwe verbruikers moet werf om winsgewendheid te behou 2 Basis wins Alle verbruikers koop een of ander produk of diens en betaal n ho r prys as die organisasie se prys Wins op basiese verkope nie deur tyd lojaliteit doeltreffendheid geaffekteer is die basis wins Hoe langer n organisasie n verbruiker lojaal hou hoe langer verdien dit hierdie basis wins 3 Groei van inkomste 4 Koste besparings Verbruikers se besteding neem oor tyd toe soos hul agterkom wat die besigheid nog lewer Per verbruiker groei inkomste as besighede hul lojale verbruikers kan behou Soos onderneming hul verbruikers leer ken leer beide hoe om meer doeltreffend te wees Oor tyd skep samewerkende leer tussen verbruiker en maatskappy produktiwiteit voordele wat direk uitloop op laer kostes Tevrede verbruikers is geneig om die organisasie vir ander aan te beveel word by mouth meer kredietwaardige bron van inligting as advertensies Lojale verbruikers wat voel dat hul beter waarde kry is minder prys sensitief as normale verbruikers lojale verbruikers sal nie sommer op mededinger se laer prys reageer nie Sal bereid wees om prys premie te betaal as gevolg van die waarde wat hul kry Vir RUIL om plaas te vind moet elke party iets h wat die ander party wil h n Koper gee iets van waarde gewoonlik geld vir n verkoper teen n prys om weer iets te ontvang wat hy verkies gewoonlik n produk of n diens 5 Verwysings 6 Prys premie Konsep van ruil 5 Kondisies van Ruil 1 Ten minste 2 partye koper en verkoper 2 Het iets van waarde 3 In staat om te kommunikeer en te lewer 4 Vry om te aanvaar of verwerp 5 Wil met die ander party besigheid doen Daar moet eers aan sekere voorvereistes voldoen word Ruil vind plaas binne n mark wat bestaan uit mense en organisasies met behoeftes en begeertes wat die middel het om vir produk te betaal en die bereidwilligheid het om te koop Ses filosofie oor bemarkingsbestuur Daar is oorspronklik ses filosofie wat die ontstaan van bemarking verduidelik naamlik Produksie Produk Verkope Verbruikers ook bekend as die bemarkingskonsep Samelewings en Verhouding Die digitale ori ntasie word gesien as n sewende filosofie wat bemarking kom verander het 1 Produksie ori ntasie Hierdie ori ntering fokus op die interne produksie of vervaardigingsvermo van n firma eerder as op die begeertes en behoeftes van die verbruiker n Produksie ori ntasie beteken dat die bestuur sy interne hulpbronne eers beoordeel in die formulering van sy bemarkingstrategie 2 Produkgerigtheid Hierdie ori ntasie fokus op die produk en eienskappe van die produk Oorweeg nie wat verbruikers en die samelewing wil h nie dink dit wat hulle bied is al waarvoor verbruikers soek Gee nie aandag aan mededingers Verbruikers koop produkte wat hul behoeftes sal bevredig 3 Verkoopsori ntasie Fokus op verkoop en nie bevrediging van behoeftes nie Hierdie ori ntasie veronderstel dat kopers weerstand bied teen die koop van items wat nie noodsaaklik is nie en dat kopers meer van enige item sal koop as aggressiewe verkooptegnieke gebruik word Ho verkoopsvolume ho wins Vir hierdie ori ntasie se organisasies is bemarking die verkoop van goedere en invorder van geld 4 Verbruikersgerigtheid Verbruiker is die middelpunt in bevrediging van verbruikers se behoeftes en begeertes Basis van ori ntasie identifiseer verstaan en bevredig behoeftes van verbruikers Ori ntasie is gebaseer op bemarkingskonsep verbruiker tevredenheid al besigheid se aktiwiteite integreer om behoeftes te bevredig besef van langtermyndoelwitte 5 Samelewingsbemarkingsgerigtheid Kyk na samelewing en behoeftes van samelewing Hierdie ori ntasie verfyn die bemarkingsgerigtheid deur te verklaar dat die sosiale en ekonomiese regverdiging vir die bestaan van n firma die bevrediging van die behoeftes en begeertes van die verbruiker is terwyl dit aan die onderneming se doelstellings voldoen sowel as om die individue en die samelewing se beste belange op lang termyn te bewaar en iets terug te gee Seker maak natuurlike omgewing word beskerm groen bemarking 6 Verhoudingsbemarkingsgerigtheid Hierdie filosofie beklemtoon die skepping van langtermynverhoudings vennootskappe met kli nte Firmas bou verhoudings met kli nte deur waarde aan te bied en om op n konsekwente basis klantetevredenheid te bied een tot een verhouding Hierdie organisasies trek voordeel uit herhalende verkope lojaliteit en verwysings Wat is mededingende voordeel Voordeel wat ons het bo mededingers Iets wat n organisasie of produk het wat mededingende ondernemings of produkte nie het nie USP unique selling proposition USP rede vir koop Volhoubaar met verloop van tyd Gebaseer op afmetings of kenmerke Belangrik vir verbruikers Sewe elemente van mededingende voordeel Daar is sewe elemente wat belangrik is om in ag te neem wanneer n volhoubare mededingende


View Full Document

Marketing (Bemarking) 1st Semester

Download Marketing (Bemarking) 1st Semester
Our administrator received your request to download this document. We will send you the file to your email shortly.
Loading Unlocking...
Login

Join to view Marketing (Bemarking) 1st Semester and access 3M+ class-specific study document.

or
We will never post anything without your permission.
Don't have an account?
Sign Up

Join to view Marketing (Bemarking) 1st Semester and access 3M+ class-specific study document.

or

By creating an account you agree to our Privacy Policy and Terms Of Use

Already a member?