New version page

Sino ang Tunay na Damo

Upgrade to remove ads
Upgrade to remove ads
Unformatted text preview:

Sino ang tunay na damo? Ang isang tao ay maaaring mong matawag na Pilipino kung ang kaniyang mga magulang ay parehas na Pilipino. Ang iba naman ay puwedeng tumungo sa isang lehitimong opisina ng gobyerno upang magparehistro bilang isang Pilipino. Maaari ka din naman na mapagkalamalang Pilipino sa simpleng pagkabisado mo sa pambansang awit ng bansa. Walang duda, maraming bagay ka na puwedeng gawin kahit kailan mo man naisin upang maging kabilang at matukoy na isang Pilipino. Subalit ang tanong, totoo ka bang Pilipino sa pagsasagawa lamang ng mga pamamaraang nailahad? Tatanggapin ka ba ng bayan na ito matapos mong gawin ang mga bagay na iyon? Ang mas mahalagang tanong, paano nga ba maikokonsidera ang isang tao na tunay na Pilipino? Kung ang etimolohiya ng salitang Pilipino ang susuriin ay hindi tayo matatawag na mga Pilipino sapagkat ang katawagan na ito ay tumutukoy sa mga Espanyol na nakatira sa Pilipinas. Nagsimula lang tayong matawag ng ganito ay noong ika-19 na siglo matapostukuyin ng mga indios ang kanilang sarili bilang isa. Ngayon at ginagamit na natin ito, tunay na nga ba tayong Pilipino? Sino ang mga tunay na damo at sino ang mga damong ligaw? Tumayo nang tuwid, kamay sa dibdib sabay awit, isang simbolo ng pagkaPilipino.Ngunit kung sa bayaning perspektibo ang ating pagbabasehan, masyado itong mababaw para maging pamantayan at hindi ito sasapat para angkinin ka ng bayang sinilangan. Kung gayon, ano nga ba ang kailangan mong gawin para ikaw ay matawag na isang Pilipino? Kailangan mo bang mamatay sa pagtatanggol sa bayan upang ikaw ay matawagna kabilang? Maraming Pilipino sa kasalukuyang panahon ang hindi nakakaalam na sila ay Pilipino na lamang dahil sa kanilang pinagmulan at kulay ng balat. Maraming Pilipino ang tila ba ay sumasabay na lamang sa agos ng pagbabago dahil hindi sila direktang naaapektuhan ng mga pagbabagong ito. Kung ang titignan ay ang kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa, ang tunay na Pilipino ay nararapat na matapang. Matapang sa paraan na kayang mong unahin at piliin ang sariling atin laban sa mga ideolohiyang panlabas. Matapang sa paraan na kayang mong ipahayag ang iyong mga saloobin kapag sa palagay mo ay makabubuti ito sa bayan. Matapang sa pagbabahagi ng kaalaman sa iba upang maitakwil nila ang kamangmangan. Higit sa lahat, matapang sa paglaban at pagpuna sa mga taong sumisira at gumagahasa sa ating bansa. Bilang isang Pilipino, kailangan mo laging piliing maging Malaya. Malaya sa pang aalipusta ng mga dayuhan at maging sa pang aabuso ng kapwa mo Pilipino. Nararapat mong unahin sa lahat ng pagkakataon ang ikabubuti ng bayan mo kaysa sa pansariling kabuhitan mo lalo’t sa kabutihan ng ibang bansa. Panghuli, Mayroon kang puso upang tulungan ang kapwa mo Pilipino lalo’t higit ang mga mahihina.Hindi madali makamtan ang tunay na PagkaPilipino, dahil sa pagnanais na magingisa ay marami kang bagay na kailangan isakripisyo at siyempre hindi mawawala ang mga hadlang. Halimbawa nalang ang paglaganap ng kulturang Koreano. Maraming mga Pilipino lalo na ang mga kabataan ang humaling na humaling sa mga Koreanong palabasat maging musika na tila ba’y nakalimutan na nila na sila ay Pilipino. Mayroon pa ngang ibang Pilipino ang handing isuka ang bansa para lang mapanindigan ang pagkahumaling sa mga nilalaman na ito. Ngayong laganap na ito sa ating bansa, alam ko na hindi magiging madali na buhayin at ipangibabawin muli ang kulturang Pilipino sa bansa. Subali’t hindi ako nawawalan ng pag asa na isang araw ay muling sisiklab ang damdaming makabayan at muling magigising sa pagkakahimlay ang pusong Pilipino ng mga tao. Ngayon, bilang isang kabataan, ano ang iyong maiaambag sa muling pagbuhay ng kultura at damdaming Pilipino? Sa paanong paraan mo hihikayatin ang ibang Pilipino higit ang mga kabataan na mas piliin ang iyong


View Full Document
Download Sino ang Tunay na Damo
Our administrator received your request to download this document. We will send you the file to your email shortly.
Loading Unlocking...
Login

Join to view Sino ang Tunay na Damo and access 3M+ class-specific study document.

or
We will never post anything without your permission.
Don't have an account?
Sign Up

Join to view Sino ang Tunay na Damo 2 2 and access 3M+ class-specific study document.

or

By creating an account you agree to our Privacy Policy and Terms Of Use

Already a member?